1. Home
  2. Docs
  3. Gestió de socis
  4. Etiquetes

Etiquetes

El gran avantatge de Berrly és el tipus de segmentació de la base de dades que permet. Aquesta segmentació s’aconsegueix mitjançant les etiquetes. Les etiquetes són identificadors que s’atribueixen als socis per tal d’identificar-los dins de la base de dades, agrupen socis que tenen alguna característica en comú classificant-los per tant, en diferents grups d’interès. Això ens permet dirigir-nos de manera més personalitzada als nostres socis així com tractar les seves dades. 

Aquesta classificació cal fer-la en base a les necessitats operatives de cada associació i és la part més important abans de començar a treballar amb Berrly. Una base de dades ben estructurada i segmentada ens facilitarà molt la gestió de socis i dades. 

Tots i cadascun dels mòduls de Berrly funcionen amb les etiquetes: en la base de dades ens serveixen per a segmentar-la en diferents grups d’interès, en les comunicacions ens permeten dirigir-nos a tot o només a un cert grup de socis, en els esdeveniments ens permeten invitar-hi a tots o només a una part dels socis i en el mòdul cobraments ens permeten passar rebuts als nostres socis en funció de les diferents quotes que tinguin. A més, en l’apartat d’estadístiques ens permetrà analitzar de manera individualitzada la interacció i activitat dels diferents grups de socis així com extreure informes de la base de dades d’una determinada topología de socis.